Өргөдөл гомдол, Хэрэглэгчийн судалгаа цэсний мэдээллүүд