5. өргөдөл гомдол, Хэрэглэгчийн судалгаа цэсний мэдээллүүд