“ БАГИЙН ХӨГЖЛӨӨС-АЙМГИЙН ХӨГЖИЛ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1-Р БАГИЙН ИРГЭДИЙН ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО.

Үзсэн : 30

Зураг