“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГТ ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН ТӨСЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЛАА.

Үзсэн : 82

Зураг