Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд “Жаргалтай хүүхэд нас” баярын арга хэмжээг зохион байгууллаа

Үзсэн : 92

Зураг