Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгууллаа

Үзсэн : 121

Зураг